På denna sida hittar du en sammanfattning av den senaste vetenskapliga forskningen från officiella tidskriftspublikationer. Merparten av denna forskning är prekliniska fynd på små grupper av individer eller observationer hos djur, den här artikeln eller våra produkter är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra någon sjukdom på något sätt. Rådfråga din läkare för eventuella hälsoproblem.

Vad är CBD Vape Olja?

Nyligen har Cannabidiol, eller CBD, varit känt för sina lovande positiva effekter vid behandling och hantering av ett brett spektrum av allvarliga medicinska sjukdomar. Men just nu finns det fortfarande frågetecken relaterade till dess användning och effekter. Vaping är en välkänd metod för att konsumera CBD olja. Olika forskningsstudier har föreslagit många bra användningar av CBD vaping och vi kommer att gå igenom några av påståendena om dess användning.

CBD är en cannabinoidförening som finns naturligt i hampa och cannabisväxter, vilket visas effektivt för att lindra en mängd olika symtom. Förutom de många produkterna som har CBD innehåller vapen CBD olje juice istället för nikotin och är främst designad för att bli vapead. Med detta sagt bör man notera att det finns fortfarande mycket förvirring när det gäller CBD vapeolja om vilka positiva effekter, biverkningar och doseringar.

Kommer CBD Vape Olja göra dig hög?

Om du fortfarande tror att vapea CBD kommer att få dig hög, har du fel. CBD vape juice innehåller endast CBD isolat utan några spår av Tetrahydrocannabinol (THC), som är den huvudsakliga aktiva ingrediensen i marijuana som ger de psykoaktiva egenskaperna. Å andra sidan innehåller vissa produkter en mycket låg mängd THC, men detta belopp (0,3%) kommer inte att få dig hög på något sätt. Samtidigt bör man inte förväxla CBD vape med cannabis vape eftersom cannabis innehåller THC i högre mängder än de 0,3% som finns i CBD vape.

Vilka är fördelarna med CBD Vape?

Hittills, vetenskaplig forskning har genomförts och visat att CBD har många lovande terapeutiska egenskaper för många medicinska sjukdomar och tillstånd. Här är några av de gynnsamma effekterna som stöds av vissa djur- och mänskliga studier:

Win exciting gifts with our free monthly contests !

cbd

Enter your email to participate to our next contest and win many gifts ! Every months we organize a free contest with exiting products to win. CBD oil, gummies, soft-gel, hemp infusion .... Don't miss this opportunity !

We will never send spam or share your email in accordance to our Privacy policy.

Epilepsi

År 2018 godkände USAs Food and Drug Administration (FDA)Epidiolex, ett CBD-baserat läkemedel för behandling av olika typer epilepsi som är resistenta mot välkända anti-epileptiska mediciner. I en dubbelblind forskning studie genomförd på 120 individer visade sig läkemedlet vara effektivt för att minimera frekvensen av anfall jämfört med placebo.

Sömnlöshet(sömnbrist)

En av de mest kända effekterna av CBD vape olja är en lätt dåsighet, särskilt när det tas i högre doser. Aktuella forskningsstudier visar att CBD när det tas i en dos på cirka 160 mg resulterade i bättre sömnresultat och en ökning av sömntiden hos patienter med sömnlöshet. I mindre doser har CBD noterats orsaka vakenhet istället för att inducera dåsighet.

Ångest

Flera dubbelblinda humanstudier har noterat att CBD kan effektivt minimera ångestnivåer. Sådana humörreglerande effekter på CBD olja kan vara till stor fördel vid behandling av depression baserat på djurstudier. Forskare tror att CBD kan också vara av stor hjälp för att hantera andra former av ångeststörningar som Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) och Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Psykos

På 1995-talet visade en fallstudie att CBD är både ett säkert och effektivt behandlingsalternativ för schizofreni. Detta har fått forskare att tro att cannabidiololja kan vara av stor betydelse för att minska frekvensen av psykos attacker.

Hjärt och kärlsjukdomar

Ytterligare undersökningar har visat att de anti-oxidativa och antiinflammatoriska egenskaperna hos CBD kan hypotetiskt förhindra skadorna till följd av cerebral ischemi, stroke och hjärtinfarkt. Ytterligare forskning på gnagare har visat betydande hjärtskyddande egenskaper hos CBD.

Diabetes

De antiinflammatoriska egenskaperna hos CBD har fått forskare att tro att det kan användas som ett terapeutiskt alternativ för behandling av typ 1-diabetes.

Kemoterapins negativa effekter

Nyligen har CBD visat stora framsteg som ett behandlingsalternativ för kemoterapi-inducerade illamående och kräkningar. Detta har backats upp av olika mänskliga observationsstudier.

Antiinflammatoriska effekter

Baserat på gnagar undersökningar har flera föreslagit att CBD kan vara ett effektivt behandlingsalternativ för artrit på grund av dess immunsuppressiva och antiinflammatoriska egenskaper.

Hur Vet man Vad som är Rätt Dosering är för CBD Vaping ?

Många faktorer spelar roll för att definiera en lämplig dosering av CBD, inklusive din ålder, vikt, tolerans och framför allt dina symtom. Olika medicinska tillstånd kräver modifieringar av doseringarna. Till exempel kräver epilepsi högre doser av CBD för att minska frekvensen av epileptiska attacker. Därför är det lämpligt att konsultera din läkare för att beräkna din dos korrekt.