På denna sida hittar du en sammanfattning av den senaste vetenskapliga forskningen från officiella tidskriftspublikationer. Merparten av denna forskning är prekliniska fynd på små grupper av individer eller observationer hos djur, den här artikeln eller våra produkter är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra någon sjukdom på något sätt. Rådfråga din läkare för eventuella hälsoproblem.

Var kommer Cannabidiol och Tetrahydrocannabinol ifrån?

Eftersom den lagliga användningen av medicinsk marijuana och många cannabisprodukter blir allt vanligare blir konsumenterna mer nyfikna på deras styrka för att behandla olika medicinska tillstånd. Cannabisprodukter inkluderar både cannabidiol eller CBDoch tetrahydrocannabinol eller THC. Dessa två naturliga föreningar finns i växter av släktet Cannabis.

CBD utvinns från både marijuana och hampa växter, men nivån av THC i båda växterna varierar. THC är närvarande i mycket spårmängder i hampan ( < 0,3%), men det är närvarande i högre koncentrationer i marijuana. Jämfört med THC, som ger dig den ’höga’ känslan, innehåller CBD inte någon av de psykoaktiva egenskaperna hos THC.

Hur fungerar CBD och THC?

Båda föreningar interagerar huvudsakligen med endocannabinoidsystemet, som huvudsakligen involverar två typer av receptorer: cannabinoidreceptorer typ1 (CB-1) och typ 2 (CB-2). Cannabinoidreceptoren typ 1 är mer dominerande i hjärnan, medan CB-2 är mer dominerande i periferin, särskilt immunsystemet. Endocannabinoidsystemet (ECS) kan påverka en mängd olika fysiologiska processer inklusive aptit, humör, minne, smärtkänsla och immunologiska processer. Genom denna mekanism kan cannabinoidföreningar, inklusive CBD och THC, uppvisa sina terapeutiska effekter.

Win exciting gifts with our free monthly contests !

cbd

Enter your email to participate to our next contest and win many gifts ! Every months we organize a free contest with exiting products to win. CBD oil, gummies, soft-gel, hemp infusion .... Don't miss this opportunity !

We will never send spam or share your email in accordance to our Privacy policy.

Vad är likheterna mellan CBD och THC?

Både Cannabidiol och Delta-9 Tetrahydrocannabinol har samma molekylära och kemiska struktur, och båda liknar kroppens egna endocannabinoider. Det är så dom båda föreningarna interagerar med sina utsedda receptorer i hjärnan och i immunsystemet. Ännu mer har båda föreningarna visat sig framkalla samma effekter på den riktade strukturen, eftersom båda har visat sig lindra smärta, behandla illamående och kräkningar, hantera kramper och anfall och minimera den inflammatoriska processen vid många medicinska tillstånd.

Vad är skillnaderna mellan CBD och THC?

Trots likheterna i deras kemiska strukturer har Cannabidiol och THC inte samma psykoaktiva egenskaper. Faktum är att CBD är en icke-psykoaktiv förening. Detta innebär att CBD inte producerar det ”höga” som är associerat med THC.

THC binder sig med cannabinoidreceptoren typ 1 i hjärnan, och det är därför det ger en ”hög” känsla eller en känsla av eufori och ultimat lycka. Å andra sidan har CBD en låg styrkat till att binda CB1-receptorer. CBD kan till och med störa bindningen av THC till CB1-receptorer och minskar därför dess psykoaktiva effekter.

Är CBD bättre än THC?

Ja, antalet terapeutiska effekter av CBD och antalet medicinska tillstånd det behandlar är mycket vanligare än vad THC har. Enligt Världshälsoorganisationen (VHO) uppvisar CBD inga egenskaper som tyder på missbruk eller beroendepotential hos människor. Hittills finns det inga väsentliga bevis som rapporterar några hälsorelaterade problem förknippade med användning av höga koncentrationer av CBD.

Dessutom har International Cannabinoid Research Society (ICRS) lyfts fram ett brett spektrum av molekylvägar som CBD kan uppvisa olika terapeutiska egenskaper genom vid behandling av många medicinska sjukdomar. Utöver detta har Food and Drug Administration (FDA) i juni 2018 godkänt användningen av Epidiolex, det första läkemedlet som innehåller CBD, i behandlingen av bestämda former av epilepsi.

CBD har också visat sig ha kraftiga smärtstillande, antiemetiska, antioxidanter, antipsykotiska, anti-spasmodiska och neurobeskyttande egenskaper, särskilt vid behandling av depression. Dessutom har CBD rapporterats att ha mycket minimala biverkningar, om någon. Resultaten av den aktuella forskningen är dock inte uppenbar eller väsentlig. Därför måste det bli mer forskning på människor för att kunna förskriva CBD för den allmänna befolkningen under behandlingsprocessen för olika sjukdomar.

Vilka är de terapeutiska potentialerna för både CBD och THC?

Cannabinoider, inklusive både CBD och THC, kan vara ideala terapeutiska alternativ vid behandling av olika inflammatoriska neuropatier, eftersom de lätt tränga in i blod-hjärnbarriären (BBB), vilket hindrar olika giftiga ämnen från att komma in i hjärnan. Genom denna mekanism kan CBD och THC komma åt hjärnan, ha låga toxicitetsnivåer och utöva sina effekter direkt genom cannabinoidreceptorerna.

CBD undersöks noggrant eftersom preliminära studier har visat att det har olika potentiella terapeutiska egenskaper vid behandling och hantering av följande medicinska tillstånd:

 • Epilepsi och Anfall.
 • Inflammatoriska processer, inklusive Ulcerös Kolit (UC), Crohns sjukdom, Reumatoid Artrit (RA) och Artros.
 • Smärta.
 • Psykos och psykiska störningar, särskilt Depression.
 • Illamående och Kräkningar.
 • Huvudvärk och Migrän.
 • Ångest.
 • Akne.

Å andra sidan har THC visat sig ha följande potentiellt lovande effekter:

 • Smärta.
 • Muskelspasticitet och stelhet.
 • Sömnlöshet.
 • Minskad aptit.
 • Illamående och Kräkningar.
 • Ångest.

Här sammanfattar vi de olika potentiella effekterna av både CBD- och THC-studier i den medicinska litteraturen som rapporterats av preliminära studier på människor och djur.

 

Terapeutiska Användningar Cannabidiol (CBD) Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC)
Analgetikum Ja Ja
Antibakteriell Ja Nej
Anti-diabetiska Ja Nej
Antiemetikum Ja Ja
Antiepileptiska Ja Nej
Antiinflammatorisk Ja Ja
Anti-sömnlöshet Ja Nej
Anti-ischemisk (behandlar åderförkalkning) Ja Nej
Anti akne Ja Nej
Anti-psoriasis Ja Nej
Antipsykotisk Ja Nej
Ångestdämpande Ja Nej
Behandlar Anorexia nervosa / Stimulerar Aptit Ja Ja
Immunosuppressiv Ja Nej
Nervskyddande Ja Nej