On this page you can find a summary of the last news and researches from scientist publications sources. Most of these reasearches are pre-clinical conclusions on small groups of people or observations on animals, this article or our products are absolutely not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Consult your professional healthcare for any specific condition.

Hjärtsjukdom eller hjärt-kärlsjukdom beskriver ett brett spektrum av problem som påverkar ditt hjärta och dess stora blodkärl som ger näring åt hela kroppen. Hjärt-kärlsjukdom hänvisar i allmänhet till problem där dessa blodkärl är delvis minskat eller blockeras, vilket kan leda till en hjärtattack, bröstsmärta (angina), eller stroke. Tyvärr finns det ett överväldigande antal människor som lider av hjärt-frågor på grund av stress, nuförtiden. Läkare och läkare har svårt att hantera dessa villkor. Lyckligtvis, nuvarande ackumulerande bevis visar att CBD olja har många positiva terapeutiska effekter på det kardiovaskulära systemet. Så, låt oss få djupgående med fördelarna med CBD om hjärtsjukdomar.

Fördelar med CBD i hanteringen av hjärt-frågor

Numera är forskare och experter går igenom ett flertal studier och experiment på CBD.Senaste mänskliga och djurstudier belyser ångestdämpande egenskaper CBD. Detta kommer att bidra till att minska andelen människor som lider av ångest och stress, vilket senare kommer att bidra till att minimera antalet människor som utvecklar hjärtsjukdomar. Emellertid, dessa resultat behöver ytterligare bekräftelse av större kliniska prövningar på människa.

Från ett annat perspektiv, cannabinoid föreningar har studerats i stor utsträckning och visat sig effektiv vid behandling av ett stort antal hjärt sjukdomar inklusive hypertoni (ökning av blodtrycket), åderförkalkning, arytmier, och hjärtinfarkt. Även om flera gnagare modeller har visat lovande åtgärder av cannabinoider på det kardiovaskulära systemet, kliniska studier är fortfarande motiverade att belysa den verkliga terapeutiska potentialen av CBD på hjärtat.

Några av våra klienter använder CBD för hjärtsjukdomar :

Sänka ner blodtrycket

Otaliga människor lider av förhöjt blodtryck eller hypertoni. Till exempel, högt blodtryck ökar risken för hjärtinfarkt och andra hjärtrelaterade frågor. Om någon har hans eller hennes blodtryck under kontroll, kan de leva ett längre och hälsosamt liv, och det är där CBD steg i. Ett flertal studier och observationer fann att CBD har potential att minska blodtrycket.

Dessa fynd är dock fortfarande insamlade från prekliniska data. Intressant nog visade en studie som genomfördes 2017 på 9 friska människor att en enda dos cbd kunde minska det ökade blodtrycket som svar på stress. Detta kan återspegla de ångestdämpande och smärtstillande egenskaperna hos CBD, samt eventuella potentiella direkta effekter på blodtrycket.

Antiinflammatoriska kapaciteter av CBD

Detta är en annan fördel som CBD kommer att ge till ditt hjärta. Vårt hjärta består av myokardium eller hjärtmuskel som blåsa ibland på grund av en underliggande sjukdom, och att villkoret är känd som Hjärtmuskelinflammation. Denna muskel är ansvarig för avslappning och sammandragning, som pumpar blodet i hela kroppen. Om denna muskel lider av inflammation,kommer det att leda till en oregelbunden pumpning av blod som kommer att ha skadliga effekter på vår hälsa som en följd. En nyligen genomförd djurstudie visade den betydande positiva effekten av CBD på att lindra autoimmun hjärtmuskelinflammation. Det var bevisat effektivt för att förbättra myokardisk dysfunktion och hjärtsvikt främst genom dess antiinflammatoriska och anti-fibrotiska effekter.

Bota stroke och återhämtning

Nu är detta en betydande fördel som CBD kan ge. Flera studier och experiment drog slutsatsen att CBD spelar en viktig roll i att sänka ner vävnadsskador, som är ansvarig för stroke samt hjärtinfarkt. Det minska antalet celler i hjärnan eller hjärtat, som dödades under minskningen av blodflödet, som är ansvarig för förekomsten av både stroke och hjärtinfarkt. Dessutom är CBD fördelaktigt på lång sikt funktionell återhämtning efter att någon har lidit av cerebral artär ocklusion, som också är känd som en lacunar stroke. Därför kan man hoppas att, med de ökande bevisen för dess terapeutiska effekter, CBD kan komma fördelaktigt.

Vid det här laget måste du ha förstått att CBD är gynnsamt när det gäller hjärt-eller hjärtsjukdomar. Det har lovande terapeutiska effekter på den person som går igenom hjärtsjukdomar, men forskarna måste gå vidare för att hitta en riktig CBD (eller THC) behandling för hjärtproblem.

Win exciting gifts with our free monthly contests !

cbd

Enter your email to participate to our next contest and win many gifts ! Every months we organize a free contest with exiting products to win. CBD oil, gummies, soft-gel, hemp infusion .... Don't miss this opportunity !

We will never send spam or share your email in accordance to our Privacy policy.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579247/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22729452
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6206749/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20590615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5470879/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5004721/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *