Brev

CBD-extraktion

All CBD i dina favoritoljor, gummier och drycker måste genomgå en extraktionsprocess i förväg. Men först, låt oss förklara att CBD är en cannabinoid som finns i cannabis, och att extrahera det innebär att den kemiska föreningen isoleras från det omgivande växtmaterialet och sedan destilleras i höga koncentrationer. Forskning har visat att cannabinoider kan ha positiva effekter på fysisk och mental hälsa. Extraktion är den process som gör det möjligt att konsumera mer av dessa cannabinoider, men ändå med mindre ansträngning.

Betydelsen av CBD-extraktion

För att producera CBD oljor , kosttillskott eller kosmetika måste cannabinoiden först extraheras från rå växtmaterial. Plus, den vanligaste källan till CBD är hampa, som är en selektivt odlad gröda som används i stor utsträckning i dussintals kommersiella industrier. Även om det finns många sätt att extrahera CBD från hampa, det finns metoder som är mycket effektivare och mycket säkrare än andra. Det är viktigt att känna till skillnaden, för hur du extraherar CBD uppenbarligen påverkar den slutliga produktens renhet och effektivitet.

Alternativ för att extrahera CBD

Nedan följer en sammanfattning av några av de vanligaste extraktionsteknikerna, tillsammans med de viktigaste fördelarna och nackdelarna.

Lösningsfri CBD-extraktion (för hand)

Hur kan CBD-extrakt göras utan att använda ett lösningsmedel? Det enkla svaret är att du bara behöver applicera värme, tryck eller bara lite friktion på hampablommor och löv. Detta kan göras genom att frysa hampablommor, skaka de små trichomerna och samla ihop dem. Dessa trikomer är det som innehåller hela spektrumet av cannabinoider och terpener, som finns i hampan.

Fördelarna med lösningsmedelsfri extraktion är att det inte behövs någon extra utrustning och att den använder hela hampanläggningen. Detta är också den billigaste extraktionsmetoden som finns tillgänglig. Nackdelarna med denna metod kan dock vara att avkastningen är låg och opraktisk. Det finns inte heller något sätt att kontrollera renheten eftersom det finns minimala nivåer av CBD. CBD-extraktet innehåller sedan växtmaterial och andra oönskade cannabinoider.

Grundläggande extraktion med CBD-lösningsmedel

Extrahering av lösningsmedel är en grundläggande men ändå riskfylld praxis. Det handlar i huvudsak om att köra ett flytande lösningsmedel genom dekarboxylerad hampa för att avlägsna cannabinoider och terpener. De vanliga lösningsmedlen här inkluderar etanol, butan och hexan, så det är viktigt att säkert avdunsta eventuellt kvarvarande lösningsmedel efter extraktion för att garantera användbart CBD-extrakt.

Fördelarna med extraktion av lösningsmedel är att det både är billigt och kräver ganska små mängder utrustning. Dessutom har lösningsmedels-CBD-extrakt en lämplig renhetsgrad och kan vara lätt att skala för kommersiell produktion. Å andra sidan är nackdelarna att arbete med lösningsmedel kan orsaka skador om de inte används korrekt eftersom de är mycket brandfarliga. Oljan kan också förbli förorenad med lösningsmedel, vilket är farligt för slutanvändarna. Dessutom riskerar högre temperaturer att förstöra vissa väsentliga terpener och andra mindre föreningar.

Superkritisk CO₂-extraktion av CBD

Denna metod baseras på att CO₂ manipuleras för att komma in i ett mycket kritiskt tillstånd. Med egenskaperna hos både en gas och en vätska pumpas CBD genom rå växtmaterial under kontrollerade förhållanden, avlägsnar viktiga terpener och cannabinoider utan att skada dem. Det finns många fördelar med denna extraktionsmetod, såsom extraktion av rena och säkra koncentrat utan att använda ytterligare tillsatser eller föroreningar. Det ger också mycket effektiva avkastningar och får ut det mesta av hampan, vilket gör ett hållbart och miljövänligt alternativ. Nackdelarna är dock att Co₂-utvinning är en industriell process, vilket gör det mycket dyrt. Dessutom är det faktum att hög kompetens krävs för att fungera korrekt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *